Kiemelt

IEF Petíció A hazai energiapiaci szabályozás és ár veszélyezteti az ipar túlélési, fejlődési esélyeit

Jelen petíciónk szervesen kapcsolódik a 2021 09 24-én megküldött észrevételeinkhez (a hazai ipart fenyegető tényezőkről és a szükséges intézkedésekről), amelyben az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF), jelezte, hogy a kialakulóban lévő extrém energiaárak veszélyeztetik a hazai ipar fejlődését. Beadványunkban több intézkedést javasoltunk, amelyeket ma is fenntartunk, mivel a hazai iparnak versenyképes hazai energia árakra van szüksége.

Ennek szellemében, örömmel vettük a 49/2021 (X.1) ITM rendeletben szabályzott KÁT-METÁR pénzeszköz visszatérítési szándékot és annak megvalósítását 2022. január 1-től.

De megdöbbenéssel értesültünk a 5/2022. (IV. 29.) ITM rendeletből a visszatérítés 2022. április 1-i leállításáról. Az adott visszatérítés mintegy 10%-al csökkentette a 80-90 Ft/kWh-ra emelkedő jelenlegi villamos energia árakat, amelyek –úgy tűnik –tartósan fennmaradnak 2022-23-ban is.

Az ipari fogyasztók hosszú éveken keresztül több tíz milliárd forinttal (2020-ban 82,6 Mrd Ft) finanszírozták a megújulók energiatermelés hazai elterjesztését a KÁT mérlegkörben, így érthetetlen, hogy amikor a különösen magas energia árak miatt a KÁT mérlegkör egyenlege megfordult, miért nem kapják vissza ezt az egyenleg-különbözetet, ha ez az ár-visszatérítés csak kis mértékben is de csökkentené az iparvállalatok egyre romló helyzetét, a központi költségvetés megterhelése nélkül.

A hazai KÁT rendszer elszámolás-technikailag és tartalmilag is egyedinek számít a környező országok viszonylatában, amelyben a fentieken túl több –általunk vitatott/kritizált- ellentmondás is van, amely bonyolulttá, átláthatatlanná és drágává teszi értelmetlenül a rendszer működtetését, ilyenek:

 • Az eredeti KÁT rendeletekhez képest 2022-től lehetővé vált, hogy a KÁT mérlegkörből „ideiglenesen” kiléphessen a termelő (1 évre) a szabad piacra (a magas árak miatt), majd visszaléphessen minden szankció nélkül a KÁT mérlegkörbe (csiki-csuki játék). Az IEF korábban is tiltakozott ez a módosítás ellen, mivel meggyőződése, ha valaki elhagyja a KÁT mérlegkört, az legyen végleges.
 • Hasonlóan nyomatékosan elleneztük, hogy a KÁT termelők kompenzációt kapjanak a kiegyenlítő energiaköltségeikre az általuk okozott menetrend-termelési eltéréseik után. (Ez egyébként is ellentétes az érvényben lévő ide vonatkozó EU rendelettel –kiegyenlítési kötelezettség/felelőség). Ez a megoldás ugyan is nem kényszeríti a termelőt a szigorú menetrendezési pontosságra és ezzel növeli a szükséges kiegyenlítő energia mennyiséget, árat, az összes hazai villamos energia fogyasztót terhelve.
 • A 2022 03 01-től bevezetett kiegyenlítő energia menedzsment szinte követhetetlen, bonyolult és drága rendszerré tette a KÁT mérlegkört, anélkül hogy a probléma eredetét kezelte volna

Az EU tagállamai széles körben alkalmazzák az indirek CO2 kompenzációt, az energiaintenzitás függvényében. Nem értjük, miért nem él ezzel a lehetőséggel a hazai szabályozás. A döntés hatásának költségforrását a megnövekedett CO2 kvótaárak hazai bevétel növekedése biztosíthatná (mint más országokban).

Az ipar termelői környezete megérti a jelenlegi költségvetési nehézségeket és támogatja a kormány energiahordozó-árcsökkentési törekvéseit a nemzetközi piacon, az EU szankciók hatásának tompítását.

Ugyan akkor, összhangban az EU javaslatával/lehetőségeivel, kérjük a kormány döntéshozóit, hogy a működő hazai ipar védelmében, avatkozzon be és támogassa a fenti felvetéseinket (a Pénzeszköz visszatérítést és további költségtakarékos lépéseket) az energia árak csökkentése és iparunk versenyképessége érdekében.

A most megfigyelhető termelői hangulat és tendenciák az ipari szereplőket rákényszerítik a termékek árának extrém emelésére (ami tovább növeli az inflációt), vagy a termelés csökkentésére, illetve működésük ellehetetlenülésére (üzemek bezárására), ami nem lehet közös perspektívánk.

Az IEF kész a felvetett problémák egyeztetésére és kezelésére.

A fenti petíciót a mai napon megküldtük Palkovics miniszter úrnak és kollégáinak (ITM), valamint Horváth Péter János MEKH elnöknek

Kiemelt

IEF szakmai fórum az energiaárak aktuális kérdéseiről


Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma egyesület (IEF) 2022. március 3-án zártkörű szakmai fórumot tartott tagjai részvételével.
A szakmai nap programja:

Néhány diavázlat a vitaindítő előadásokból

Commodity árak 2022 március 3-án
Éves termék árak a környező országokban
Éves és spot árak Németországban és hazánkban
KÁT termelés és forrás struktúra 2020 -2021-ben és 2022 januárban

A földgáz hektikus árváltozásai/emelkedése az utobbi időben és okozó tényezői

Ipari energia beszerzési stratégiák

PPA modellek

A előadások részletes diavázlatai a Tagjainknak felületen találhatók

———-

Kiemelt

IEF petíció az ITM és MEKH illetékeseinek

A hazai és az európai ipar képviselői komoly aggodalommal figyeljük az energiahordozók árának és a kapcsolódó adók drasztikus emelkedését az elmúlt fél évben, de különösen az utóbbi hónapokban.

Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF), a hazai ipari energiafogyasztók, különös képen az energiaintenzív iparágak érdekképviseletét, versenyképességének védelmét ellátó hazai szervezet, különösen aggódik a COVID-19 utáni ipari fellendülést akadályozó, a befektetői bizalmat, a karbon semleges társadalom kialakítását hátráltató, és a nemzeti gazdaságunk fejlődését akadályozó jelenség miatt.

Aggodalmunk fő oka, hogy az energiaárak hazánkban, de Európában is, jelentősebb mértékben emelkednek mint a világ más részein. Ez a jelenség különösen komoly problémát fog okozni az energiaintenzív iparágaknál, amelyeknél az energiafelhasználás az ipari termelési költségek meghatározó részét képezik.

Amíg más kontinenseken az energiaárak hullámzó ingadozással változtak az év eleje óta, addig hazánkban a földgáz és a villamos energia árak soha nem látott, történelmi magasba emelkedtek, megduplázódtak. A gáz árak emelkedését jelenleg is tovább növeli a tél előtti fellendülő kereslet és a nemzetközi tároló szintek feltöltöttségével kapcsolatos aggodalmak és a kiszámíthatatlan további energiaár emelkedés.

A magas gázár transzformálódik a villamos energia árába, mivel a földgáz szektorunkban leggyakrabban a flexibilis villamosenergia-termelést, a kiegyenlítő energia előállítását és az időjárásfüggő megújuló energiatermelés ingadozásának kompenzációját szolgálja. Ezen felül a villamos energia termelői árát tovább „fűti” a CO2 kibocsátási árak szintén drasztikus emelkedése, a jelenlegi ETS rendszer.

A hazai iparnak szüksége van versenyképes energia árakra, hogy megőrizhesse globális versenyképességét, fennmaradjon az előnyös befektetői érdeklődés az ipari fejlesztések iránt és nem utolsó sorban hozzájárulhasson a klímapolitika és a körforgásos gazdaság eredményes végrehajtásához.

Az IEF, karöltve az IFIEC Európával felszólítja a hazai és európai hatóságokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a hazai és európai energiaárak versenyképességének helyreállításáért és az iparra gyakorolt hatásának mérsékléséért. Ez magában kell, hogy foglalja:

 • a villamosenergia- és földgázpiacok működésének szigorúbb monitorozását a versenyképesség megőrzését az extrém árak kialakulása ellen
 • az ETS piacon jelentkező spekulatív műveletek elleni fellépést, a piaci ETS aukciók likviditásának fokozását, CO2 kvótaárak mérséklését a karbon szivárgás elkerülése érdekében

Az EU szintű beavatkozásokon túl a hazai kormánynak csökkenteni-e kell, vagy felső határt kell szabni az energiafelhasználáshoz kapcsolódó hazai adóknak és egyéb terheknek, amelyek az ipari fogyasztókat terhelik a versenyképességük és a munkahelyek megőrzése érdekében, úgy is mint:

 • csökkenteni kell az energiaintenzív iparágak energiafogyasztására rakodó terheket (RHD, KÁT költségek, kapcsolt szerkezetátalakítási pénzeszköz, jövedéki adó, EKR terhek, kiegyenlítő energia költségek, illetve CO2 indirekt kompenzációt kell bevezetni az energiaintenzítás függvényében, mint ahogyan az gyakorlat több szomszédos országban pl.: Németországban, Lengyelországban, Csehország
  • a KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia költségeket teljeskörűleg a KÁT termelőkre kell terhelni (kompenzáció nélkül), mert így biztosítható a hatékony menetrendezésük, összhangban az EU előírásokkal, és biztosítani kell a KÁT mérlegkörnél jelenleg tapasztalható megtakarítások azonnali visszaosztását a jogosultaknak
  • végleg ki kell zárni a KÁT mérlegkörbe való belépésből a 2016-ban jogosultságot szerzett, de az óta sem megvalósított beruházókat, átterelve őket a METÁR rendszerbe
  • meg kell szüntetni az EKR fogyasztókra terhelt közvetlen adó jellegét és a törvény szerinti kötelezettet kell nagyobb aktivitásra serkenteni
  • vizsgálni kell és célszerűen be kell avatkozni a hatóságoknak az extrém energia árak letörésére, az ismételten magas határkeresztezési költségek csökkentésére

Az IEF kész szakmai támogatást nyújtani a felvetett problémák hatósági egyeztetésére és kezelésében.

Ipari Energiafogyasztók Fóruma, ief@ief.hu, +36 20 979 9158

Az elképzelhetetlen év után maga az elképzelhetetlen  

(nemcsak) földgáz piaci kommentár 2021.03.04.

Beigazolódni látszik az a vészjósló állítás, hogy az európai gázpiacon 2000 euro-ba fog kerülni 1000 köbméter földgáz. Ez közel 200 eurós árakat jelent megawattóránként. Nos, a 2021-es év tökéletes vihara után a mögöttes okokat ismerve a közlés újdonságtartalma 2022. március 4-re gyakorlatilag megszűnt.

1.ábra Energiahordozó és szén-dioxid kvóta árak

Az energiahordozó jegyzésárakat tartalmazó 1. ábrán megfigyelhető a 2021. december havi csúcsok utáni konszolidáció, egészen 2022.február 24-ig, amikor az orosz-ukrán háború kirobbanása után a bizonytalanság visszatért a piacokra, extrém magas árkörnyezet formájában. (megj: A szén-dioxid kvótát kivéve. A helyzet nyomán bebizonyosodott, hogy a kvótaáremelkedést olyan befektetői csoportok okozhatták, akik pusztán pénzkereseti lehetőséget láttak az EU ETS piacában, nem pedig a szennyező technológia lecserélésében voltak érdekeltek. Kimondható, hogy a spekulációs célú kereslet nagymértékben felelős az áremelkedésért.)

A pillanatnyi árszint egy tényező, de további érdeklődésre tarthat számot, hogy az energiapiac mit gondol saját magáról, vagyis milyen a határidős árak viszonya egymáshoz. Az 2.ábrából jól látható a túlárazottság, vagyis jelentős backwardation figyelhető meg a jegyzésárakban (minél távolabb vagyunk a jelenlegi időponttól, annál kedvezőbb az ár a megjelenített időtávon) – bár 70 EUR/MWh-s árszinteknél is túlárazottság volt jellemző az árakra. Ijesztőnek mondható, hogy a jelenlegi magas árszintek nagyjából egész 2022-ben fennmaradnak, jelentős csökkenésük 2023. első negyedévében várható – ugyan még ez a szint is az extrémnek mondható ártartományba esik.

Mit tehetnek ez esetben a fogyasztók, akiket a magas árkörnyezet legjobban érint? A földgázfelhasználó vállalkozásoknak ez idő tájt tanácsos „túlélő üzemmódba” kapcsolniuk, vagyis rövid távon a tervezett értékesítési árakhoz meghatározni árszinteket, és azokat limitáras megbízásként a kereskedők felé kommunikálni. Amennyiben az árak a limitek felett maradnak, az előre meghatározott időpontokban történő vásárlás lehet célravezető (struktúrált beszerzés).

Ehhez a felhasználókat ellátó egyre kisebb számú kereskedőnek is partnernek kell lennie, vagyis a felhasználó által fixált árak mögött komoly ellátási garanciákkal is kell rendelkezni, hogy elkerüljük a 2021-es év szomorú tapasztalatát, amely megmutatta a kockázatkereső kereskedői magatartásban rejlő kockázatokat – és láthattunk tisztességtelen piaci magatartást (hiába a fix ár, áremelkedés érvényesítése), és kereskedői fizetőképtelenséget is.

2. ábra Földgáz TTF jegyzésárak 2022.03.04-én, 11 óra 4 perckor

Korábban arra készültek forgatókönyvek, hogy az EU növekedését a fenntarthatóság ideológiája mentén a gazdaság karbonfüggetlenítésével képzeli el, ami a fosszilis energiahordozók használatának „bűntetésével”, későbbi kivezetésével jár, a zöld gazdaság építés óriási költségét a technológiacsere közepette elérhető gazdasági növekedés ellensúlyozza.

A jelen vis major helyzetben arra kell, hogy készüljenek forgatókönyvek, hogy a túlzott szerepet kapott földgázt rövid és középtávon hogyan lehet helyettesíteni – esetlegesen a már leállított, de nem leszerelt szenes erőművek újraindításával, vagy a nukleáris energiatermelés fokozásával. Arra a kérdésre is választ kell adni, hogy a fosszilis energiafelhasználást bűntető tételeket lehet-e/hogyan lehet ideiglenesen felfüggeszteni.

Végső soron hosszú távon Európának azon is el kell gondolkodnia, hogy a zöld gazdasághoz vezető úton hogyan teremtse újra saját gazdasági integritását, védve azt a külső függőségektől, globális ellátási lánc akadozásoktól, illetve nem kívánatos befolyásoktól. Ez egy sor protekcionista intézkedés megtételét jelentheti. Ekkor lesz esélye, hogy a harmadik évezred elején a „Szép új világ”-ot ábrázoló gazdasági erőviszonyoról rajzolt térképre külső függőségektől megszabadulva visszakerüljön.

A villamos energia árak alakulása a befolyásoló tényezők hatására

2022 01 24
Márton Zoltán,  Mol Nyrt

A TTF front havi jegyzés (nyugat-európai földgáz tőzsdei ár) az előző riporthoz képest csökkenő tendenciát vett, és 75€/MWh árszint környékén kereskedték, mivel az LNG szállítások továbbra is erősnek ígérkeznek, amelyek ellensúlyozzák a norvég és orosz visszafogott csővezetéki szállításokat.

 •  Január első heteiben nagy mennyiségű LNG érkezett Európába. A Spanyolországba és Hollandiába érkező LNG szállítások közel 90%-kal haladták meg az elmúlt 5 év historikus átlagát.
 • Az európai gázpiacokat jelenleg az ázsiai piacokhoz képest prémiummal kereskedik a tél hátralévő hónapjaira. Ugyan az ázsiai piacokat a 2021. év elején komoly ellátási szűkösség árnyékolta be, az ilyen irányú félelmek idén, ugyanerre az időszakra az elmúlt hetekben elpárologtak.
 • A Gazprom bejelentette, hogy az elektronikus értékesítési platformján nem fog értékesítési aukciót tartani, illetve nem is foglalt le többlet, havi szállítási kapacitást Lengyelországon keresztül. Egy esetlegesen elhúzódó csökkentett volumenű orosz szállítás és ezen felül a norvég termelésben bekövetkezett csökkenés (Troll gázmező terven kívüli kiesése) ellenére sem tudtak a gázárak erősödni.
 • Habár az európai tárolók töltöttsége továbbra is rekord alacsony szinten áll, a mostani átlag feletti hőmérséklet és az elhúzódó hidegekre vonatkozó előrejelzések hiánya egyelőre megnyugtatta a piaci szereplőket, hogy Európának a tél hátralévő időszakára elegendő gázkészlete áll rendelkezésre.
 • Az egyes tagországok egymásra utaltsága, valamint a francia nukleáris erőművek rendelkezésre állása körüli aggodalmak miatt viszont további áringadozásra számíthatunk a CO2 és az európai árampiacon.
 • Franciaországban 3 nukleáris erőműnél észlelt biztonsági problémák miatt a leállási idejüket meghosszabbították. Ennek következtében a francia atomerőművek által előállított energia 2022-ben várhatóan 8%-kal, azaz 30 TWh-val fog csökkeni, ami a villamosenergia rendszer számára különösen a téli időszakban jelenthet problémát.
 • Múlt héten az európai áramárak tovább csökkentek a megnövekedett megújuló energiatermelés, valamint az enyhülő gázellátási problémák következtében.
 • A szén-dioxid-kvóta ár az elmúlt két hétben 4%-kal 82/t szintig csökkent, a gázár esése, valamint a tőke és pénzügyi piacokon uralkodó inflációs félelmek következtében.

———

2021 11 19
Márton Zoltán,  Mol Nyrt

Az elmúlt hetekben a spot és határidős árakra az Európába áramló orosz gáz volt a legnagyobb hatással. Teljes bizonytalanság jellemzi a piacot, ugyanis mindamellett hogy folyamatosan csökken a gáztárolók töltöttsége a kitárolási időszak miatt, a szénerőművek közel maximális kapacitáson működnek, amelyek a termelői oldalra nagy nyomást helyeznek. A Gazprom európai tárolóinak feltöltése valamint az Északi Áramlat 2 vezeték engedélyezésével kapcsolatos hírek extrém módon befolyásolják az árakat amelyet a lenti ábra is mutat. A decemberi és jövő év eleji időszakra a mostani helyzet miatt Európa nagy részén akár áramkimaradások is várhatóak, Ausztriában már megkezdték a felkészülést és a lakosság felkészítését a pánik elkerülése miatt. A helyzetre középtávon megoldást a vezeték engedélyezésének felgyorsítása jelenthet, amivel kapcsolatban azonban a héten közzétett bürokratikus rugalmatlanság elmosott minden optimizmust a piacon. Rövidtávon pedig a fehérorosz-európai politikai feszültség enyhülése, a Jamal vezetéken történő folyamatos gázimport javíthatja a kilátásokat.  

———————-

2021 10 11

Az elmúlt hetek, hónapok energiapiaci áremelkedését elsősorban a megnövekedett globális energia- és gázigény iránti kereslet okozza, ami különösen az EU COVID-19 válság utáni helyreállításhoz kapcsolódik.

A jelenlegi villamosenergia -áremelkedés elsősorban a globális gázigénynek, szárnyalásnak köszönhető párhuzamosan azzal, ahogy a gazdasági fellendülése élénkül. Ezt a növekvő keresletet nem tudja kiegyenlíteni az kínálati oldal, ugyanis a vártnál alacsonyabb gázmennyiség érkezik jelenleg is  Oroszországból, a piacot pedig tovább szűkíti a fűtési szezon közeledte. Bár hosszú távon teljesítette szerződéseit európai partnereivel, a Gazprom kevés vagy egyáltalán nem felkínált többletkapacitás nem enyhíti az EU gázpiacára nehezedő nyomást. Ezenkívül a járvány miatti késleltetett infrastruktúra karbantartás most a gázellátást is korlátozza. Mivel a földgázárak az EU nagy részében alapvetően meghatározzák a villamosenergia -árakat, ez a dinamika alapozza meg az utóbbi jelenlegi növekedésének nagy részét. Ezen kívül a spot villany árak a szezonális időjárási viszonyok (alacsony víz és szél miatt) miatt is emelkedtek, ami a megújuló energiaforrások alacsonyabb termelésének köszönhető Európa szerte. Az európai szénár szintén meredeken emelkedett 2021 -ben, bár jóval kevesebbet, mint a gáz ár. A gázár emelkedésének hatása a villamos energia árában kilencszer nagyobb volt, mint a szén -dioxid -áremelkedés hatása. A szén -dioxid ára körülbelül 30 euróval emelkedett tonnánként ebben az évben, a jelenlegi szintre, amely körülbelül 60 EUR / tonna. 

Az energia árak egyrészt a COVID-ot követő magasabb gazdasági tevékenység miatt emelkedtek, másrészt a kibocsátási egységek iránti nagyobb kereslet miatt, amelyek a magasabb éghajlati ambíciókkal kapcsolatos elvárásokhoz köthetők. A magas gázárak maguk is hozzájárulnak a növekvő szénárhoz, mivel fokozott szénfelhasználáshoz vezetnek az energiatermelésre, és következésképpen a kibocsátási egységek iránti nagyobb igényre. Amíg az ETS beépített biztosítékokat tartalmaz a túlzott áringadozások kezelésére, ezen intézkedések kiváltásának feltételei jelenleg nem teljesülnek. Ettől függetlenül fontos megjegyezni, hogy az ETS -ből származó szén -dioxid -ár alapvetően ösztönzi az olcsóbb megújuló energiaforrásokra való áttérést, a magasabb energiahatékonyságot, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások beruházásait, így hosszabb távon hozzájárul a nagykereskedelmi árak csökkenéséhez. A földgáz továbbra is fontos szerepet játszik az EU energiaszerkezetében. Jelenleg az EU teljes energiafogyasztásának mintegy negyedét a földgáz képviseli. Ma ennek a gáznak körülbelül 26% -át az energiatermelő ágazatban használják (beleértve a kapcsolt hő- és erőműveket is) és 23% körül van az iparban.

————————————–


2021 08 17
Márton Zoltán,  Mol Nyrt

Az elmúlt egy hónapban nem normalizálódtak az energiaárak sem régiós sem globális viszonylatban. A lecsökkent orosz gázimport és a nyári meleg megnehezítette a betárolást, emiatt az európai tárolók sokéves időszakos mélyponton vannak. Ez valamint az erős távolkeleti LNG kereslet fokozatosan emelte a havi, negyedéves és éves gáztermékek árait. A szén, a gázáremelkedés hatására egyre versenyképessebbé vált és emiatt a növekvő széndioxid árak emelkedése mellett is 15%-ot emelkedett az elmúlt hónapban. Ebben a periódusban a széndioxid ár nem közvetlenül volt hatással a villamosenergia árára, mert a többi energiaterméket követte a CO2 piac.

Általánosságban megfigyelhető, hogy a hosszútávú magyar áramtermékek követik a német árak alakulását és ebben a tekintetben is változás történt. Az éves német és magyar villamosenergia jegyzések különbsége a tavasz óta tapasztaltható 5,5 euróról 7,5 euróra tágult.

Az előbb említett tényezők növelték a magyar közép és hosszútávú termékek árait és a korrekció reménye jelentősen csökkent, mivel egyre kevésbé várható a rendeződés a gázpiacon, ami az éves terméknél további áremelkedést sejtet maga után. Kérdés mikor fog ez kezelhetetlen problémát okozni az iparnak, ami lépésre késztetheti a vezető politikusokat.

—————-

2021 07 21
Márton Zoltán,  Mol Nyrt

Az elmúlt egy hónapot nem igazán jellemezte nyugodtság. A nagykereskedelmi gázárak növekedése, a visszafogott import miatt, a villamosenergia termékek áraiban is tükröződött.

Erős támaszt nyújtott továbbá a piac által várt “fit for 55” csomag előterjesztése, ami után viszont az látszik, hogy a vártnál szigorúbb tervezetet még az eltökéltebb országok sem tudják bevezetni, így a szén-dioxid kvóta ára sem emelkedett tovább.

Az ipar és az egyetemes szolgáltatók egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a megnövekedett energiaárak miatt, így valamilyen rendeződés várható szabályozói és nemzetközi piacon, elkerülve a magas inflációt.

Utóbbi és a negyedik hullám következményei miatt véleményem szerint csökkenő trend várható a villamosenergia termékek árainál.

2021 06 18
Márton Zoltán,  Mol Nyrt

A harmadik brit CO2 aukciót is erős eladói nyomás előzte meg. A kéthetente megrendezendő eseményen az átlagos napi európai (szerdánként lengyel) 3 millió egység mellett ilyenkor további 6 millió egység kerül be a rendszerbe, ami hirtelen erős kínálatot eredményez a piacon. Bár az utóbbi hónapban sorban publikálták az erősödő gazdasági mutatókat a világban, ez már csökkentett hatással van az EUA árakra, mert a rendszeres brit aukció egyelőre az 50-54 eurós sávban tartja az európai széndioxid kvóta árát. A tegnapi aukció után került egymáshoz legközelebb a két piac jegyzése, ami ha így marad talán egy kis stabilitást adhat a kereskedésben megszüntetve rövidtávon a villamos energia árának hektikusságát.

2021.06.03

Az elmúlt két hónapban a széndioxid árak folyamatosan meneteltek felfelé és szinte naponta dőltek meg korábbi historikus csúcsok. A villamosenergia árak a korábbinál is érzékenyebbek reagáltak, a korreláció is erősödött, szinte azt lehet mondani, hogy abszolút értékben is megegyeztek az árváltozások. A menetelésnek megálljt a május 18-én lezajlott első UK aukció parancsolt és egymást követő két nap is 6-6%-ot esett az árfolyam. Az aukció 51 EUR/mt áron zárt a gyengébb kereslet hatására, de az árzuhanást erősítette a többi árupiaci termék és a tőzsdeindexek értékének csökkenése is. A június 2-án lezajlott második UK ETS aukció már eltérő pénz és árupiaci körülmények között zajlott, így bár a kínálat továbbra is erős volt az árcsökkenést mérsékelte és támaszt nyújtott neki.

2021.02.01

A Győr-Gabcikovo / Győr-Velki Dur valamint a Sajóivánka-Rimavska Sobota 400 kV-os új távvezetékek várható üzembe helyezése 2021. április 5. Ez közelebb terelheti egymáshoz a szlovák és a magyar spot árakat, így valósítva meg a tényleges market couplingot.

2021.02.03

Az éves termékek területén az eddig meghatározó német árindexek historikusan a legközelebb kerültek a magyar jegyzési árakhoz, így a két ország közötti spread elérte a soha nem látott 4 EUR/MWh-át. Ugyanez a tendencia a spo termékek területén is megmutatkozott az utóbbi hetekben, nagyon sokszor a magyar spot árak olcsóbbak voltak mint a német társaik.

2021.02.04

A magyar termékek közötti árkülönbségekről elmondható, hogy míg az éves termékek között a kb 1EUR/MWh a meghatározó különbség (bár volt nap, amikor megegyezett a két ár), a havi termékek a szokásos szezonalitást mutatják.

2021.02.05

A február elején tartott, 38 EUR/t eredménnyel zárult aukció hatására a CO2 kvóták származtatott jegyzései is elérték a historikusan magas 38 EUR/t árat február első napjaiban, valamint azt pár centtel meg is haladták. Ezt elsősorban a spekuláns hedge fundokban tulajdonítják a piaci szereplők.

november 27 és december 8 között:

2020-12-08

Ezen a héten a piaci szereplőknek az Európai Tanács december 10-11-én tervezett ülésére kell összpontosítaniuk, ahol várhatóan döntés születik az EU 2030-as kibocsátáscsökkentési céljáról. Ha a várható 55% -os célt már többnyire beárazták, akkor a halasztott döntés csalódást okozhat és nyomást gyakorolhat a piacra

2020-12-02

A zuhanó gázárak és az olcsóbb CO2 kvóta nyomást gyakoroltak a határidős villamosenergia piaci termékekre, így azok áraiban is csökkenés volt tapasztalható

2020-11-27

A december eleji növekvő kereslet előrejelzések támaszt nyújtottak a rövid távú termékeknek, miközben a határidős termékek árai is tovább emelkedtek a magasabb kibocsátási árak miatt.

FORWARD termékek

A hosszabb távú termékek, így különösen a következő évi áram árára legnagyobb befolyással a CO2 kvóta ára és a EU politikai törekvéseinek hatása a jellemző. Az EU dekarbonizációs céljai és az azzal kapcsolatos fokozatos kvótakivonások folyamatosan nyomás alatt tartják a CO2 árat, így az áram árát is. A tavasszal a kibontakozó járvány nagy hatással volt a világpiaci árakra, a pénzpiaci világ, a tőzsdék visszaesése az árampiacon is megmutatkozott. Ezt leszámítva azonban az megelőző  évhez képest egy viszonylag szűk tartományban ingadozott.

Magyar-német spread

A meghatározó német és magyar ár közötti különbség figyelemmel kísérése mindig is fontos volt a döntéshozatalban, mivel a likvid német piacon akkor is vannak ügyletek és kereskedelem, amikor a magyar piacon éppen nem találnak egymásra az eladói vagy vevői igények. A különbség (spread) historikusan 10 EUR/MWh fölötti volt az elmúlt években, azonban jelenleg ez egyre inkább szűkül, ami a várhatóan belépő új határkapacitásoknak és a az egyre bővülő magyar naperőművi termelésnek köszönhető.

SPOT piac

Az órás termékek ára jellemzően a CZ-SK-HU-RO piacösszekapcsolás révén vannak befolyásolva. Az elmúlt évekkel szemben, a spot árak alakulása most már jelentősebb mértékben számít az időjárás és a határkapacitások átjárhatóságától, Természetesen az egyes országok kereslet-kínálata is befolyásolja az árakat, így érdemes nyomon követni a legnagyobb erőművek karbantartását is (www.insideinformation.hu )

EUR/HUF

Azon felhasználók esetében, akik Ft-ban szerződnek, szintén fontos folyamattal kísérni az EUR HUF árfolyamot, mivel az alaptermékek minden esetben EUR-ban kerülnek meghatározásra mind a tőzsdéken, mind pedig a kereskedői árazások alkalmával.

EUR/HUF

EU Földgáz Ellátásbiztonsági Koordinációs Ülés 2021 január 19-én

Az EU Bizottság 2022 január 19-én a tagállamok, az ENTSOG, a fontosabb európai gáz piaci szereplők (GAZPROM) és az érdekképviseletek bevonásával Gáz Koordinációs Csoport ülést tartott az Unió gázellátásának biztonsági kérdéséről Kadri Simson biztos részvételével.
Központi szervezetünk, az IFIEC Európa rendezvénnyel kapcsolatos összegzése szerint a tagállamok aggodalmukat fejezték ki a magas gáz-/energiaárak gazdaságra gyakorolt hatása miatt, de kisebb mértékben aggodnak az ellátás biztonsága miatt.
Általános az a megközelítés, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni a helyzetet. Tulajdon képpen csak Franciaország kért további szabályozást az ellátás biztonságát illetően, míg pl. Hollandia és Németország egyértelműen kijelentette, hogy a piaci alapú intézkedések a legmegfelelőbb eszközök, és ezekhez kell ragaszkodni. 
Az ENTSOG és a tagországok felhívták a figyelmet arra, hogy az átviteli hálózat áramlási mintái részben szokatlanok, de ez segít annyi gázt tartani a tárolókban, hogy a tél folyamán egy esetleges hideg időszakot is át lehessen hidalni.

Részletesebb információ az ülésről a Tagjainknak felületen található.

IEF szakmai fórum 2021 11 30

Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma egyesület (IEF) 2021. november 30-án tartotta éves szakmai rendezvényét tagjai és meghívottai részvételével, a pandémiás viszonyok miatt online formában.

A rendezvény előadásait az új pozíciójában dr. Botos Barbara nyitotta

A rendezvény zártkörű volt, azon 36 ipari szakember vett részt és az elhangzott előadások diavázlatai a Tagjainknak felületen elérhetők.

A fórumon az ipari nagyfogyasztók részéről feltett kérdések elsősorban  a KÁT-METÁR mérlegkörben év végéig a MAVIR-nál felhalmozódó 30-35 Mrd Ft (egyenlegigazítás) összeg visszajuttatásának módjára vonatkoztak az ipar fogyasztók részére. Jelenleg nem tisztázott jogszabályilag a visszajuttatás időpontja és technikai lebonyolítása (MAVIR-mérlegkör felelős-végfogyasztó).

A legtöbb iparvállalat számára gazdálkodás, tervezés és „túlélés” szempontjából a 2022 Q1 periódus lesz a legkritikusabb periodus (reményeink szerint az ár visszarendeződés Q2-3-ban megkezdődik), ezért különösen fontos ennek a megújuló támogatási-finanszírozási „megtakarításnak” a mielőbbi visszajuttatása az ipari fogyasztóknak.