Ipari Energiafogyasztók Fóruma –IEF

Megjelentek a júniusi KÁT-METÁR termelési és költség adatok

Az allokációs adatok alapján összeállított részletes grafikonok a honlapunk villamos energia felületén találhatók.

——————————-

IEF Közgyűlés 2021. május 27

Az IEF éves rendes közgyűlését 2021 05 27-én tartotta, személyes részvétellel, amelyen a  tagság (képviselői) 93%-a vett részt

A közgyűlés napirendi pontjai voltak:

  1. Az Elnökség beszámolója az elmúlt év tevékenységéről, 2020 évi mérleg adatok (Nagy Z)
  2. Ellenőrző bizottság beszámolója a 2020 év gazdálkodásáról.
  3. Beszámolók elfogadása és felmentések
  4. Az egyesület 2021 évi munkaprogramjának végrehajtása és költségvetési terve 2022-re
  5. IEF tisztségviselők választása (elnök, elnökség és felügyelőbizottság –Fagyas N)
  6. Székhely- és iroda változtatás
  7. Egyebek

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a egyesület elnökségének beszámolóját és a 2021 és 2022 év munkaprogramját és költségvetését.

Az egyesület gazdasági helyzete stabil és megfelelő tartalékokkal rendelkezik az elkerülhetetlen székhely- és irodaváltás okozta költség növekedés miatt.

A közgyűlés a lejáró tisztségviselők mandátumát további 5 évre meghosszabbította egyhangú szavazással.

Az új irodahelyiség kiválasztása még folyamatban van, mivel a korábban jelzett irodabérleti szerződéssel kapcsolatban hátrányos feltételek merültek fel, amelyet egyenlőre nem fogadtunk el.

A közgyűlésen elhangzott éves beszámoló és a közgyűlés jegyzőkönyve a Tagjainknak rovatban található.

————————————-

Megjelentek az májusi megújuló termelési, költség és pénzeszköz adatok

A megújuló termelés érdemben 7,4%-al nőt, 391 GWh májusban (igaz 31 napos hónap), így a termelői költségek is nőtek 13,6 Mrd Ft, a HUPX-en a KÁT mérlegkör értékesítési bevétele enyhén csökkent 7,7 Mrd Ft-ra a csökkenő DAM árszint miatt.

A KÁT kiegyenlítő energia bruttó költség értéke jelentősen, tovább csökkent 599 MFt-re, ez elsősorban a KÁT termelők terheit csökkentette, ugyan akkor a fogyasztók, azaz a mi költségeink (nettó) csak kis mértékben csökkentek 545,7 Mrd Ft-ra. Összességében a fizetendő májusi KÁT Pénzeszköz értéke növekedett 2,96 Ft/kWh-ra az allokációs adatok alapján.

A METÁR termelés érdemben nem változott májusban, a Pénzeszköz hányad csak kis mértékben emelkedett (0, 26 Ft/kWh).

Az eredő Pénzeszköz (KÁT-METÁR) a fenti események hatására növekedett májusban, 3,23 Ft/kWh értékre a MAVIR hó elejei allokációs adatai alapján. Részletesebb adatok májusról csak június végén várhatók.

Az allokációs adatok alapján összeállított részletes grafikonok a honlapunk villamos energia felületén találhatók.

Ártüske után konszolidáció a földgáz piacon – piaci kommentár 2021.03.31.

Az energiahordozók (köztük a földgáz) világpiaci ára jelentős mértékben emelkedett 2020. november első napja óta. A naptári éves előretartású földgáz ára közel 35%-kal, míg a másnapi földgázár átlagosan 40-50%-kal drágult a vizsgált piacokon. Az energiamix legjobban teljesítő elemei a kőolaj, valamint a szén-dioxid kvóta voltak, az áremelkedés mértéke esetükben rendre 65% és 75%.

 Részletesebben

Megújuló energiák termelési és költség prognózisa –IEF modell

Az elemzés az ipari termelő vállalatok költségeinek várható növekedésével és időbeli megoszlásával foglalkozik a 2021-2025 közötti időszakban, tekintettel arra, hogy nekik kell fizetniük a hazai megújuló energiatermelés költségeit.

Az IEF a MEKH-től és a MAVIR-tól kapott kapacitás előrejelzési adatok segítségével egy Kereskedelmi Szabályzási Albizottsági munka kapcsán kidolgozott egy középtávú termelési és költség modellt a hazai megújuló energiatermelés 2021-2025 közötti időszakára.

A beruházási szempontból különösen kedvező KÁT finanszírozási forma 2025-re komoly terheket fog róni az ipari, különösen az energia intenzív iparágakra 3-5 Ft/kWh, miközben a METÁR termelés fajlagos költség vonzata nem haladja meg az 1 Ft/kWh-t. Az összevont Pénzeszköz a 6 Ft/kWh-t és a fogyasztókat terhelő egyéb energia adó jellegű költségek  (pl. hőtámogatás) miatt a plusz terhek bizonyos hónapokban meg fogják haladni a 7 Ft/kWh-t 2025-ben. Ezen adatok alapján, a támogatási rendszer költségeinek (különösen a KÁT támogatás) további növelése, mint a most készülő KÁT elszámolási rendszer továbbfejlesztése, minden képen elkerülendő.

Habár a havi költségek változásainak ciklikusságából következőleg, bizonyos ipari termelő vállalatoknak el lehet, kell gondolkoznia a termelési ciklusainak áttervezéséről, ha erre van lehetőségük (pl. raktározással), mivel a 3-4 Ft/kWh költség különbség a téli és nyári hónapok között (csak a megújuló termelés miatt) esetleg vonzó lehet egy fogyasztói termelésszabályozásra (DSR).

Részletesebben

 

 

 

 

 

Elkészült az IEF 2021 évi négy hasábos speditőr naptára a hazai és környező országok spot és futures villamos energia árakkal 2017-2021 között