Tarthatatlan aránytalanságok terhelik az ipari energiafogyasztókat a KÁT mérlegkör miatt

Már második hónapja több mint 10 Ft/kWh plusz költség (Pénzeszköz) terheli az ipari villamos energiafogyasztókat a KÁT mérlegkör miatt, amely különösen aránytalan az energiaintenzív fogyasztóknál.

A KÁT mérlegkör annak idején a megújuló energiatermelés felfutásának támogatására jött létre, de mára már eltorzult piaci viszonyokat támogató rendszerré vált, a túlzottan engedékeny szabályzás miatt.

A jelenlegi piaci körülmények közepette (piaci DAM átlagár 35-40 Ft/kWh) aránytalan a 10 Ft/kWh KÁT támogatás, ami a többi mérlegköri sajátosságokkal együtt 22,25 Mrd Ft költség többletet okozott csak májusban és már 74 Mrd forintot 2024-ben elsődlegesen az ipari fogyasztóknak.

A mérlegkör elszámolása körül egyéb anomáliák is jelentkeznek:

– a termelői fix átvételi ár és a HUPX-en ténylegesen eladott átlagár különbözete eléri a 30 Ft/kWh –ez okozza a költségnövekmény 75-80%-át

– mínuszos HUPX DAM árak esetén (ami egyre gyakoribb) is kifizetik a termelőknek a fix átvételi árat

– a KÁT mérlegköri kiegyenlítő energia költségének meghatározó részét még mindig az ipar fizeti

– a kiegyenlítő energia csökkentésére alkalmazott Intraday mérlegköri beavatkozás- vételieladási költség-különbözet 100%-ban az ipart terheli (ez 1,29 Mrd Ft májusban)

– a METÁR költségek is az ipari fogyasztókat terhelik

A 45-50 Ft/kWh ipari végfelhasználó villamosenergia árakban szereplő és az ipart terhelő 10 Ft/kWh (20-25%) megújuló termelés támogatást az ipar indokolatlannak tartja, akkor amikor a meghatározó PV termelés mára piaci alapon is gazdaságos vállalkozásá vált.

Megítélésünk szerint az ipari termelés visszaesésében jelentős szerepet játszik ez a költség elem is.

A KÁT mérlegkör jelenlegi költség állapotáról, mellékelünk néhány ábrát (részletesebben a honlapunk „Villamos energia –KÁT termelés” felületén ).

Az iparvállalatokat képviselő IEF, kéri az illetékes hatóságokat a nyilvánvaló piaci/költség anomália felülvizsgálatára és mielőbbi beavatkozásra, mely lehetőségeinek kialakításában felajánlja közreműködését.

A KÁT mérlegkör pénzügyi támogatása az utobbi 5 évben az ipar részéről

A termelői, HUPX értékesítési és az ID piaci átlag árak, valamint az ID piac ipari támogatása

A KÁT mérlegkör ipar által támogatott költségeinek megoszlása 2024 májusában

A madridi EU földgáz szabályzási fórum részletei -J. Wagner

Az alábbiakban mellékeljük a madridi EU szabályzási fórum (2024 04 25-26) a német BASF és az IFIEC Europe képviseletében részt vett Jochen Wagner által készített részletes megjegyzéseit az elhangzottakkal kapcsolatban.

Az alábbi anyag érzékeny információkat is tartalmaz, így az nem nyilvános, csak tagjainknak belső használatra használható!

A 38. madridi Európai Földgáz Szabályzási Fórum 2024. április. 25-26

A hagyományos éves Uniós földgáz szabályzási fórumot 2024. április. 25-26 között tartották Madridban.

Az IFIEC Europe részéről részt vett kollégáink véleménye szerint a rendezvény „nyugalomban” zajlott le az elmúlt két-három év viharos piaci körülményeihez képest. Az alábbiakban csatoljuk az egyes témakörökkel kapcsolatos észrevételeinket (mellékelve egy nyers fordítást is).

Az adott témákkal kapcsolatos részletes megjegyzések/észrevételek  (J. Wagner –BASF) a Tagjainknak részben találhatók.

THIRTY-EIGHTH MEETING OF THE EUROPEAN GAS REGULATORY FORUM 25-26 April 2024
CONCLUSIONS

Improving market functioning in the Energy Community – Update by Energy Community Secretariat:

The Forum welcomes the progress among Energy Community Contracting Parties and emphasises the need to continue the work, given the importance of regional security of supply, future enlargement and the ongoing Russian war of aggression against Ukraine.
The Forum welcomes the specific focus in supporting Ukraine’s energy sector via the Ukraine Energy Support Fund, which provides a platform for governments, international financial institutions, international organizations, and corporate donors to offer financial assistance or in kind donations. The Forum encourages all private and public partners to further support the Fund.

Hydrogen and Decarbonised Gas Package – Update on Hydrogen:

The Forum invites Member States to swiftly transpose the recast Gas Directive and invites all relevant authorities and market participants to implement the recast Gas Regulation to create legal certainty for market participants. The Forum underlines the crucial role of regulatory authorities in ensuring an orderly development of the hydrogen market, including during its ramp-up phase. The Forum discussed the development of sufficient hydrogen storage capacity and reiterates the importance of developing fit-for-purpose technical standards for hydrogen quality in dedicated hydrogen networks.
The Forum invites Member States to consider measures to remove barriers to cross-border trading of renewable and low-carbon gases and recognises the importance of the Union Database being set up pursuant to Article 31a of the Renewable Energy Directive to harmonise the renewable gas market and to facilitate cross-border transfers. When preparing the delegated act setting out the methodology for determining the emission savings of low carbon fuels, the Commission should follow the process in line with the Better Regulation rules allowing stakeholders to provide input to ensure that stakeholder positions are appropriately considered. The Forum considers this delegated act as essential to enable investment decisions in low carbon gas production.

REMIT 2.0 update:

The Forum highlights the importance of the REMIT revision for the internal energy market as an energy sector-specific framework. The Forum takes note of the key elements of the revised REMIT (REMIT 2.0) and underlines the necessity for its effective implementation.
The Forum emphasises the need for consultation and involvement of all relevant stakeholders and authorities in the development of REMIT-related Delegated and Implementing Acts.

Hydrogen and Decarbonised Gas Package – Next steps on Natural Gas:

The Forum endorses the fact that the rapid implementation of the Hydrogen and Decarbonised Gas Package will be beneficial for the roll-out of renewable and low-carbon gases and calls for a swift transposition and implementation. It is highlighted that transparency and predictability in network tariff setting need to remain a priority in the course of the implementation. The Forum further highlights that interlinkages between energy carriers need to be taken into account. The Commission is invited to present the report on the removal of cross-border tariffs in line with the Gas Regulation and the majority of participants marked their strong opposition to such a possible removal.

CAM and CMP Amendment process revision:

The Forum welcomes the preparatory work and further invites ACER to develop reasoned amendments proposals for the revision of the CAM Network Code. The Forum underlines the need to ensure a legally robust revision, able to ensure non-discriminatory access, effective competition and contribute to the efficient functioning of the market. The Forum also encourages stakeholders to constructively contribute to the upcoming public consultations and invites the Commission to report on the progress of the revision at the next Madrid Forum.

State of the Gas Market:

The Forum notes that the internal gas market has played an essential role in managing the gas crisis. The market has recovered to a large extent, although it has not returned to pre-crisis levels in terms of congestion and price levels. Volatility and market tightness are expected to remain present for some time. Emergency measures should not remain in place for longer than needed and measures contributing to security of supply should not be financed through cross-border fees, as this negatively impacts diversification and the functioning of the internal market. In general, uncoordinated approaches should be avoided.

LNG session:

The Forum highlights the relevance of LNG for the internal gas market and security of supply of the Union. The Forum takes note of the reports presented by ACER, CEER and GLE regarding LNG regulatory framework and the possible scenarios and challenges regarding the usage of LNG terminals in particular for the imports of renewable and low-carbon gases, including hydrogen and its derivatives.
The Forum calls for a proper implementation of the revised regulatory framework for LNG terminals envisaged in the Hydrogen and Decarbonised Gas Package, including the new transparency provisions.HARMINCNYOLCADIK TALÁLKOZÁSA A EURÓPAI GÁZSZABÁLYOZÁSI FÓRUM 2024. április 25-26
KÖVETKEZTETÉSEK - Összefoglaló         --nyers fordítás

A piac működésének javítása az Energiaközösségben – Frissítés az Energiaközösség titkársága által:
A fórum üdvözli az Energiaközösség szerződő felei között elért előrehaladást, és hangsúlyozza a munka folytatásának szükségességét, tekintettel a regionális ellátásbiztonság, a jövőbeli bővítés és az Ukrajna elleni orosz agressziós háború fontosságára.
A Fórum üdvözli, hogy az ukrán energiaszektornak az Ukrajna Energiatámogatási Alapon keresztül történő támogatására összpontosítanak, amely platformot biztosít a kormányok, nemzetközi pénzügyi intézmények, nemzetközi szervezetek és vállalati adományozók számára pénzügyi segítségnyújtás vagy természetbeni adományok felajánlására. A Fórum minden magán- és állami partnert az Alap további támogatására ösztönöz.
Hidrogén és dekarbonizált gáz csomag – Frissítés a hidrogénről:
A fórum felkéri a tagállamokat az átdolgozott gázirányelv gyors átültetésére, és felkér minden érintett hatóságot és piaci szereplőt az átdolgozott gázrendelet végrehajtására a piaci szereplők számára jogbiztonság megteremtése érdekében. A fórum hangsúlyozza a szabályozó hatóságok döntő szerepét a hidrogénpiac rendezett fejlődésének biztosításában, ideértve annak felfutási szakaszát is. A fórum megvitatta a megfelelő hidrogéntároló kapacitás fejlesztését, és megismétli a célnak megfelelő műszaki szabványok kidolgozásának fontosságát a hidrogén minőségére a dedikált hidrogénhálózatokban.
A fórum felkéri a tagállamokat, hogy fontoljanak meg intézkedéseket a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok határokon átnyúló kereskedelme előtt álló akadályok felszámolására, és elismeri annak fontosságát, hogy a megújuló energiáról szóló irányelv 31a. cikke alapján létrejöjjön az uniós adatbázis a megújuló gázpiac harmonizációja érdekében, a határokon átnyúló átutalások megkönnyítése érdekében. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok kibocsátás-megtakarításának meghatározására szolgáló módszertant meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor a Bizottságnak a jobb szabályozásra vonatkozó szabályokkal összhangban kell követnie a folyamatot, amely lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy hozzájáruljanak az érdekelt felek álláspontjának megfelelő figyelembevételéhez. A fórum úgy ítéli meg, hogy ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus alapvető fontosságú az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gáztermeléssel kapcsolatos beruházási döntések meghozatalához.
REMIT 2.0 frissítés:
A fórum kiemeli a REMIT felülvizsgálatának fontosságát a belső energiapiac, mint energiaágazat-specifikus keret számára. A fórum tudomásul veszi a felülvizsgált REMIT (REMIT 2.0) kulcsfontosságú elemeit, és hangsúlyozza annak hatékony végrehajtásának szükségességét.
A fórum hangsúlyozza, hogy a REMIT-hez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok kidolgozásába minden érintett érdekelt féllel és hatósággal konzultálni kell és be kell vonni őket.
Hidrogén és dekarbonizált gáz csomag – A földgáz következő lépései:
A fórum támogatja azt a tényt, hogy a hidrogén- és szén-dioxid-mentesített gázokra vonatkozó csomag gyors végrehajtása előnyös lesz a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok elterjedése szempontjából, és gyors átültetést és végrehajtást kér. Kiemeljük, hogy a hálózati tarifák meghatározásában az átláthatóságnak és a kiszámíthatóságnak továbbra is prioritást kell élveznie a megvalósítás során. A fórum továbbá kiemeli, hogy figyelembe kell venni az energiahordozók közötti kapcsolatokat. A Bizottság felkérést kap, hogy terjessze elő a határokon átnyúló tarifák gázrendelettel összhangban történő megszüntetéséről szóló jelentést, és a résztvevők többsége határozottan ellenzi az ilyen lehetséges megszüntetést.
CAM és CMP módosítási folyamat felülvizsgálata:
A fórum üdvözli az előkészítő munkát, és felkéri az ACER-t, hogy dolgozzon ki indokolással ellátott módosítási javaslatokat a CAM hálózati szabályzatának felülvizsgálatához. A fórum hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a jogilag szilárd felülvizsgálatot, amely képes biztosítani a megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, a hatékony versenyt és hozzájárul a piac hatékony működéséhez. A fórum arra is ösztönzi az érdekelt feleket, hogy konstruktívan járuljanak hozzá a közelgő nyilvános konzultációkhoz, és felkéri a Bizottságot, hogy a következő madridi fórumon számoljon be a felülvizsgálat előrehaladásáról.
A gázpiac helyzete:
A fórum megjegyzi, hogy a belső gázpiac alapvető szerepet játszott a gázválság kezelésében. A piac nagymértékben talpra állt, bár a zsúfoltság és az árszint tekintetében nem tért vissza a válság előtti szintre. A volatilitás és a piaci feszesség várhatóan még egy ideig jelen lesz. A sürgősségi intézkedések nem maradhatnak érvényben a szükségesnél tovább, és az ellátás biztonságához hozzájáruló intézkedéseket nem szabad határokon átnyúló díjakból finanszírozni, mivel ez negatívan hat a diverzifikációra és a belső piac működésére. Általában kerülni kell az összehangolatlan megközelítéseket.
LNG munkamenet:
A fórum kiemeli az LNG jelentőségét a belső gázpiac és az Unió ellátásbiztonsága szempontjából. A Fórum tudomásul veszi az ACER, a CEER és a GLE által előterjesztett jelentéseket az LNG szabályozási keretről, valamint az LNG-terminálok használatának lehetséges forgatókönyveiről és kihívásairól, különös tekintettel a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok, köztük a hidrogén és származékai importjára.
A fórum az LNG-terminálokra vonatkozó, a hidrogén- és szén-dioxid-mentesített gázcsomagban előirányzott, felülvizsgált szabályozási keret megfelelő végrehajtását kéri, beleértve az új átláthatósági rendelkezéseket is.

IEF Q1/2024 Szakmai fórum

Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF) – soron következő Q1/2024 szakmai fórumát 2024. március 27-én 14-17 óra között tartja a Magyar Telekom Székházában.

A rendezvény zártkörű, az ipari nagyfogyasztó tagjainknak és meghívottjainknak szervezzük, és át kívánjuk tekinteni az energiaszektor (villany, földgáz, dekarbonizáció, fenntartható fejlődés) aktuális piaci körülményeit, a fotóvoltikus parkok (PV) hazai megvalósításának jelenlegi gazdasági és szabályzási lehetőségeit és egyéb üzletszabályzási kérdéseket, elsődlegesen az energiaintenzív nagyfogyasztók szemszögéből.  A rendezvény tervezett programja:

Ingyenes CO2 kvóta megadóztatása

Az IEF az adott kormányrendelet kapcsán az Energiaügyi Miniszternek 2023 08 09 írt levele

amely alapján 2023 09 04-én az EM ás a GFM helyettes államtitkáraival az adott témakörben lefolytatott egyeztetés után az alábbi levelet kaptuk Steiner Attila államtitkártól.

IEF Q4/2023 szakmai fórum

Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF) a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ez évben is tervezi megtartani a hagyományos Q4 szakmai fórumát.

A rendezvény zártkörű, az ipari nagyfogyasztó tagjainknak és meghívottjainknak szervezzük, és át kívánjuk tekinteni az energiaszektor (villany, földgáz, dekarbonizáció, fenntartható fejlődés) aktuális piaci körülményeit, szabályzási változásait, elsődlegesen az energiaintenzív nagyfogyasztók szemszögéből. 

Az előadások diavázlatai és fotók a Tagjainknak fejezetben