Pénzeszköz

Az ipari fogyasztók számára legfontosabb, eredő költség paraméter a megújulókkal kapcsolatban, az összevont KÁT és METÁR Pénzeszköz. Ez az a számított fajlagos érték, ami alapján, minden végfelhasználóként elfogyasztott kWh alapján, a MAVIR kiterheli a Pénzeszköz értékét a fogyasztókra havonta.
Ez az a villamos energiafelhasználást terhelő fajlagos költség -Ft/kWh „adó”, amivel az ipar hozzájárul a hazai megújuló termelés felfuttatásához (ellentétben a néha tévesen kommunikált információval, miszerint az állam fedezi a hazai megújuló termelés plusz költségét).

Ezt az értéket, a MAVIR a fizetésre kötelezettek össz fogyasztása és a KÁT mérlegkör nettó költsége és METÁR költségei összegének hányadosaként állapítja meg és publikálja, mint havi allokációs adatot.
A honlapon szereplő fenti fejezetekben megtalálhatók a számláló és nevező részletes havi adatai.

Az alábbi ábra jól szemlélteti a COVID-19 és az egyre dominánsabb naperőmű parkok időjárásfüggő hatását és a METÁR elem érdemi megjelenését.

A Pénzeszköz értéke a KÁT mérlegkör össz költség-bevétel szaldója alapján, mig a METÁR esetén a termelőknek fizetett prémium és egyéb kisebb járulékos költségek alapján képződik azonos fizetésre kötelezetti fogyasztás mellett.

Mint ahogyan az előző fejezetben is jeleztük, a június-júliusi -augusztusi havi érték jelentős visszaesése a megnövekedett ipari energiafogyasztás, a KÁT termelés magas piaci áron történő értékesítésének és az iparra terhelt egyéb kiegyenlítő energia költségek konszolidálodásának eredőjeként alakult ki, elmaradva a nyári hónapokban várt jelentős emelkedéstől. Az egyenleg negatívba fordult, azaz az iparnak nem kell fizetnie, és megkezdődött egy felhalmozási periodus a MAVIR-nál.