KÁT METÁR havi termelési nyereségfaktor

A Pénzeszköz értéke a KÁT mérlegkör össz költség-bevétel szaldója alapján, mig a METÁR esetén a termelőknek fizetett prémium és egyéb kisebb járulékos költségek alapján képződik, azonos fizetésre kötelezetti fogyasztás mellett.

Az egyre dominánsabb PV termelés, az éghajlati viszonyok hatására (napos órák száma) egyre nyomasztóbb havi termelési különbségeket (nyári-téli hónapok) fog okozni az évek előre haladtával és gondot fog okozni -elsősorban a MAVIR szintjén- az ezen az ábrán nem látható napi (24 órás) kilengés is.

Ha az így megtermelt energiát a két finanszírozási forma szerint hasonlítjuk össze, akkor az ábráról jól látható a finanszírozási különbség a két projekt típus között (KÁT-METÁR).

Ezt a különbözetet mutatja a két finanszírozási módszer nyereség tartalma is, amely a következő ábrán látható az elmúlt két év adatai alapján.
A KÁT termelés bevételszintje (termelői oldal), köszönhetően a fix átvételi árnak, az infláció függvényében folyamatosan, magas árszinten növekszik (kockázati tényezők nélkül). A fizetésre kötelezettek bevételi oldalán a HUPX DAM átvételi ár folyamatosan változik igazodva a piaci körülményekhez.

Így könnyen belátható, hogy a fizetésre kötelezettek költsége (bevétel-kiadás szaldó) széles határok között ingadozhat, azaz a Pénzeszköz mértékének és változásának igazi kockázatát a végfogyasztók viselik. Ezt jól tükrözi az ábrán a termelői ár és a DAM árkülönbözete (zöld oszlop) a KÁT esetén. Ez az árkülönbség (15-25 Ft/kWh) többnyire a piaci ár duplája, de bizonyos hónapokban akár 2,5-3 szorosa a piaci árnak.

A METÁR esetén az átvételi ár lényegesen alacsonyabb, mint a KÁT esetén, különösen az új tenderek következtében és az így képzett piaci felár (prémium) is lényegesen moderáltabb (7-10 Ft/kWh). A prémium mértékének változása, annak kockázata, ebben az esetben a termelőt terheli, azon túl, hogy neki kell viselnie a menetrendezésből származó kockázatot is.

Az itt bemutatott aktuális trendek, a KÁT termelés növekedésével (még meg nem valósított 2016-os MEKH engedélyek) további gondokat fognak okozni. A beruházói szempontból különösen kedvező KÁT finanszírozási forma 2025-re komoly terheket fog róni az ipari, különösen az energia intenzív iparágakra 3-5 Ft/kWh, miközben a METÁR termelés fajlagos költség vonzata nem haladja meg az 1 Ft/kWh-t, a közel azonos villamos energia termelői volumen mellett.