IEF éves küzgyülése, 2021 05 27

Az IEF éves rendes közgyűlését 2021 05 27-én tartotta, személyes részvétellel, amelyen a  tagság (képviselői) 93%-a vett részt

A közgyűlés napirendi pontjai voltak:

  1. Az Elnökség beszámolója az elmúlt év tevékenységéről, 2020 évi mérleg adatok (Nagy Z)
  2. Ellenőrző bizottság beszámolója a 2020 év gazdálkodásáról.
  3. Beszámolók elfogadása és felmentések
  4. Az egyesület 2021 évi munkaprogramjának végrehajtása és költségvetési terve 2022-re
  5. IEF tisztségviselők választása (elnök, elnökség és felügyelőbizottság –Fagyas N)
  6. Székhely- és iroda változtatás
  7. Egyebek

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a egyesület elnökségének beszámolóját és a 2021 és 2022 év munkaprogramját és költségvetését.

Az egyesület gazdasági helyzete stabil és megfelelő tartalékokkal rendelkezik az elkerülhetetlen székhely- és irodaváltás okozta költség növekedés miatt.

A közgyűlés a lejáró tisztségviselők mandátumát további 5 évre meghosszabbította egyhangú szavazással.

Az új irodahelyiség kiválasztása még folyamatban van, mivel a korábban jelzett irodabérleti szerződéssel kapcsolatban hátrányos feltételek merültek fel, amelyet egyenlőre nem fogadtunk el.

A közgyűlésen elhangzott éves beszámolón és a közgyűlés jegyzőkönyve a Tagjainknak rovatban található.