Nyomtatás

Alapító levél

Rovat: Egyéb

Alapító Levél

Most formálódik az energetikai piacnyitás hosszabb távú feltétel- és keretrendszere. Ahhoz, hogy a fogyasztók is megfelelően tudják a saját érdekeiket érvényre juttatni, szervezett és aktív fellépésre van szükség. A várt liberalizálás eredményeként kialakuló verseny - mind vállalati, mind pedig nemzetgazdasági szinten - a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az energiaszektor mellett a fogyasztók is érdemben befolyásolják a keretek és a szabályozók kialakítását.
Mi az IEF?
Az IEF demokratikus fogyasztóvédelmi önszerveződés, amely az ipari nagyfogyasztók közre-működésével érdekeik érvényesítését látja el. Az egyesület olyan (költség)hatékony, professzionális szervezet, amely a tagvállalati delegáltak és elkötelezett független szakértők bevonásával működik.
Mi az IEF célja?
Az IEF kettős céllal szerveződik

 • A gazdálkodó szervezetek mint nagy energia fogyasztók érdekeinek egyeztetése, védelme és hathatós megjelenítése;
 • Az ipari energia fogyasztók felkészítése és képviselete az energetikai piacnyitás előkészítésének fázisában, illetve azt követően folyamatosan a liberalizált piaci viszonyok között.

Mit nyújt az IEF a tagjainak?
I. Kialakítja és koordinálja az érdekegyeztetés mechanizmusát

Az IEF
 • Az érintett ipari nagyfogyasztók lehető legteljesebb körének bevonásával megszervezi a kapcsolattartás belső rendszerét.
 • Az érdekegyeztetés után közös platformot alakít ki az energia piacnyitás és liberalizálás témájában.
 • Kidolgozza az érdekegyeztetési és kommunikációs stratégiát.
 • Segíti a külföldi tapasztalatok (az uniós szervek gyakorlata, létező EU tagországok modelljei, külföldi fogyasztói érdekérvényesítési tapasztalatok és eljárások) közvetítését és feldolgozását.
 • Koordinálja az egyesület működését, működteti az egyeztetési folyamatot, biztosítja az adminisztratív-logisztikai hátteret.


II. Képviseli és érvényesíti a tagság érdekeit
Képviseli az elvi és szakmai részletkérdésekben kialakított közös álláspontot formális és/vagy informális szinten:

 • a politikai/törvényhozási szférában (OGy GB)
 • a kormányzati/államigazgatási szerveknél (MeH, GM, PM/APEH, GVH, MEH)
 • az érdekegyeztetés fórumain (EÉT)
 • az energiaszektor magyar és külföldi cégeinél és szakmai szervezeteinél (MÁE, GE, MTESz/ETE)
 • a hazai (MESz) és külföldi, illetve nemzetközi fogyasztóvédelmi társ-szervezetek (IFIEC) vonatkozásában
 • az Európai Unió szerveinél (EU Bizottság, DG Transport & Energy, EU Bizottság magyarországi képviselete
 • a társadalmi közvélemény előtt.

Az IEF az általa reprezentált fogyasztói kört jellegzetességeinek megfelelően képviselni kívánja, egyben együttműködni szándékozik minden, a fogyasztói érdekvédelemre alakult társadalmi szervezettel.
III. Tájékoztat, támogat, és fórumot kínál a tagok részére

 • Tájékoztat az energia politikai fejleményekről és a szabályozás aktuális változásairól
 • Felkészít a várható szabályozási és piaci környezeti változásokra
 • A vállalati energia racionalizálás (szervezeti, műszaki, kereskedelmi) területein elősegíti és koordinálja a tapasztalatok cseréjét
 • Támogatja az eseti tagvállalati érdekérvényesítési igényeket.


Az ipari fogyasztók közös fellépése - méretüknél és jelentőségüknél fogva - lehetővé teszi, hogy egyenrangú partnerként, a fogyasztói érdekeket is megfelelő súllyal érvényesítve vegyenek részt az előkészítő munkában, és szerepeljenek a közelgő piaci feltételek között.
Ez hosszabb távon a testre szabott és olcsóbb szolgáltatások elérését jelenti, egyszersmind a a vállalati és nemzetgazdasági versenyképesség növelését is.

Kelt Budapesten, 2000. március 1-jén